برای دریافت بلاعوض خدمات پایه سلامت و تشكیل پرونده الكترونیك چه باید كرد؟

برای دریافت بلاعوض خدمات پایه سلامت و تشكیل پرونده الكترونیك چه باید كرد؟ آقای هویج: مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت همزمان با هفته سلامت، اقدامات انجام شده در جهت دسترسی مردم به مراقبت های اولیه بهداشتی و تحقق شعار ˮپوشش همگانی سلامتˮ را تشریح نمود.


دكتر سیدحامد بركاتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به شعار امسال هفته سلامت در خصوص "مراقبت های اولیه بهداشتی، راهی به سمت پوشش همگانی سلامت" اظهار داشت: هر سال معمولا شعار انتخاب شده در روز جهانی بهداشت و از طرف سازمان جهانی بهداشت متناسب با وضعیت سلامت جهانی است تا بخش زیادی از فعالیت ها خصوصاً در كشورهای در حال توسعه حول آن محور شكل گیرد؛ شعاری كه همه كشورها در صورت اجرا از آن منتفع می شوند و چالش همه كشورهاست. شعار انتخاب شده برای امسال باز "پوشش همگانی سلامت" است؛ مبحثی كه جمهوری اسلامی ایران تجربه درخشانی در این زمینه دارد و البته لازم است مراقبت های اولیه بهداشتی برای پوشش همگانی سلامت ارتقا یابد.
وی درباره علت انتخاب این شعار اضافه كرد: همانطور كه می دانید اگر بحث مراقبت های اولیه بهداشتی به درستی صورت گیرد همچون دسترسی به آب سالم، خدمات سلامت و پیشگیری، واكسیناسیون و...، ۹۰ درصد سلامت یك جمعیت خواهد شد. اگر كشورها بعنوان خدمات پایه، این مباحث را مدیریت كنند شاید بتوان اظهار داشت كه می توانند ۹۰ درصد سلامت را با ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینه پوشش دهند.
سازمان جهانی بهداشت پنج راهبرد كلیدی را برای دستیابی به اهداف مراقبت های اولیه سلامت به كشورها پیشنهاد داده است. یكی از این راهبردها بحث كاهش محرومیت و نابرابری های اجتماعی در حوزه سلامت یا همان پوشش همگانی است. در این زمینه در ایران در چارچوب طرح تحول سلامت خدمات به حاشیه شهرها هم گسترش یافت و ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهر هم از خدمات پایه سلامت منتفع شدند و الان دسترسی به این خدمات برای قاطبه مردم ایران جود دارد و بحث عدالت در دسترسی به خدمات برقرار شده است.
ساماندهی خدمات اولیه سلامت متناسب با نیازهای مردم وی ادامه داد: عنصر كلیدی بعدی ساماندهی خدمات اولیه سلامت متناسب با انتظارات و نیازهای مردم است. در این زمینه باز در جامعه ای مثل ایران كه نزدیك به نیمی از جمعیت بالای ۵۰ سالش درگیر فشار خون هستند، علاوه بر انجام اقدامات اولیه از نوزادی، در مراحل بعدی ارائه خدمات پیشگیرانه و خدمات اولیه برای فشار خون و سپس آن هم خدمات تخصصی و پس از آن خدمات بستری طبیعتا بر اساس نیاز و انتظارات مردم ارائه می شود كه این موارد باز با عنایت به گستردگی شبكه در كشور، تا حد زیادی برطرف شده است.
سهم وزارت بهداشت در تامین سلامت جامعه بركاتی ضمن اشاره به تاكید سازمان جهانی بهداشت بر استفاده از نیروهای بخش خصوصی، در عین حال به سهم ۲۵ تا ۳۰ درصدی وزارت بهداشت در سلامت جامعه و تاثیرگذاری ۷۵ درصدی قسمت های دیگر بر سلامت اشاره نمود و اظهار داشت: بر همین مبنا هم سازمان جهانی بهداشت تاكید دارد كه سوژه سلامت باید در همه سیاست ها و قواعد كشورها مطرح شود و بعنوان مثال بحث پیوست های سلامت باید در طرح های ملی یده شود. این مبحث باز تا حدود زیادی در قوانین كشور ما دیده شده، ولی در اجرا مقداری نقص داریم كه امیدوارم امسال "سلامت" در سیاست ها بهتر دیده شود.
تاكید بر اصل "خودمراقبتی" وی با اشاره به اینكه مشاركت خود مردم باز از اصول خدمات پایه سلامت است و بر این اساس یكی از عناصر كلیدی سازمان بهداشت جهانی بحث طراحی و تدوین مدلهای مشاركتی برای مشاركت همگانی ذینفعان است، اضافه كرد: ورود ایران به این مساله باز بحث "خودمراقبتی" است؛ چونكه بعنوان مثال یك بیمار فشار خونی ساعات محدودی را همراه ارائه دهندگان خدمات پزشكی و مراقبین سلامت و بهورزهاست و عمده وقت را خود فرد و خانواده وی باید رعایت كنند؛ مثلا رژیم غذایی كم نمك استاندارد، فعالیت فیزیكی استاندارد و... را رعایت كند. این مباحث به شكل پكیج های خود مراقبتی تدوین، طراحی و اطلاع رسانی شده است. همین طور مباحثی نظیر تغذیه نوزاد با شیر مادر، الزامات تغذیه ای كودكان، مباحث مربوط به بلوغ و نوجوانی و... در چارچوب پكیج های خودمراقبتی آموزش داده می شوند و این آموزش ها در مراكز ارائه خدمات مان به خانواده ها داده می شود.
تمركز ۹۰ درصد نیازهای سلامت جوامع در مراقبت های اولیه بهداشتی مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: در مجموع حدود ۹۰ درصد نیازهای سلامت یك جامعه در بحث مراقبت های اولیه یا بهداشت اولیه متمركز است و این مباحث نسبت به قسمتی كه عارضه و بیماری رخ می دهد، هزینه بسیار كمی را شامل می شوند. بدین سبب توجیه خوبی است كه به بحث مراقبت های اولیه سلامت برای دسترسی جامع سلامت بپردازیم.
ایشان سپس صحبت هایش با تاكید بر اهمیت برخورداری از زیرساخت های الكترونیك سلامت، اضافه كرد: پوشش جامع همگانی سلامت ممكن نخواهد بود مگر با زیرساخت الكترونیك. برخورداری از این زیرساخت ها هم در بحث خدمت رسانی و هم در بحث مدیریت خدمت بسیار كمك كننده است؛ طبیعتا وقتی اطلاعات سلامتی افراد وارد پرونده الكترونیك سلامت می شود و مداخلات بر اساس این اطلاعات شكل گیرد، كار بسیار راحت و سریع پیش می رود. هم اكنون باز اطلاعات پایه بهداشتی جمعیت زیادی از كشور در سامانه "سیب" وارد شده و این روند ادامه دارد.
برای تشكیل و تكمیل پرونده الكترونیك سلامت به كجا باید بازگشت كرد؟ بركاتی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص اینكه مردم برای دریافت خدمات پایه سلامت و تشكیل و تكمیل پرونده الكترونیك سلامت، به كجا باید بازگشت كنند؟ اظهار داشت: به این منظور هر فردی می تواند به نزدیك ترین مركز جامع سلامت نزدیك محل زندگی شامل روستا یا شهر بازگشت كند. البته در شهر غیر از مراكز جامع سلامت محل های دیگری به نام پایگاه سلامت فعالند و هر ۳ تا ۴ پایگاه سلامت زیر مجموعه یك مركز جامع سلامت هستند. بدین سان در صورت بازگشت فرد به پایگاه سلامت محل زندگی، پرونده الكترونیك شكل می گیرد و بستگی به این كه در كدام گروه سنی باشد (مادر باردار، نوزاد، كودك زیر ۵ سال، كودكان، نوجوان، جوانان و سالمندان) خدمات استانداردی را دریافت می كنند.
مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اظهار داشت: البته مشكل عمده در این باره مربوط به كلانشهرهاست؛ چونكه مردم عموما تمایل دارند خدمت را از بخش خصوصی دریافت نمایند. اما در شهرستان های كوچك و روستاها، عمده مردم مراجعه نموده اند و خدمت را دریافت می كنند.
وی افزود: بعنوان مثال در بسته خدمات كودكان مباحثی نظیر پایش رشد كودكان، آموزش های تغذیه ای، مباحث مربوط به تغذیه با شیر مادر، آموزش های جلوگیری از سوانح و حوادث، آموزش مراقبت از كودك، غربالگری بینایی، شنوایی، واكسیناسیون و... اهمیت زیادی دارد و در مجموع برمبنای سن كودك، بطور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۵ خدمت بررسی می شود.
خدمات بلاعوض در مراكز جامع سلامت بركاتی با اشاره به ارائه خدمات كاملا بلاعوض در مراكز جامع سلامت، اظهار داشت: كلیه خدمات پایه سلامت در این مراكز بلاعوض است. در مورد معدودی از خدمات كه در مراكزی خاص ارائه می شوند باز مانند غربالگری و آموزش ها و آزمایش های ازدواج، قسمتی از تعرفه از خانواده ها دریافت می شود.1398/02/04
13:52:05
5.0 / 5
4139
تگهای خبر: آموزش , بهداشت , بیمار , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
آقای هویج - رژیم غذایی لاغری

Mr.Havij
mrhavij.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آقای هویج محفوظ است

آقای هویج

رژیم غذایی لاغری