در گفت وگو با آقای هویج تشریح شد

احتمال وقوع موج هفتم کرونا اواسط اردیبهشت

احتمال وقوع موج هفتم کرونا اواسط اردیبهشت به گزارش آقای هویج یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا در کشور بعد از تعطیلات نورورزی، اظهار داشت: با عنایت به تعطیلات، سفرها، افزایش مراودات، دید و بازدیدها و... احیانا وقوع موج هفتم بین دو تا شش هفته به طول انجامد و احتمال می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.


دکتر حمید سوری در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه طی تعطیلات نوروزی اقدام خاصی برای مدیریت کرونا را شاهد نبودیم، اظهار داشت: عملا مردم رفتار عادی خویش را ادامه دادند و اگر رعایتی هم انجام می شد بیشتر فردی بوده و افراد برای محافظت خود اقدام می کردند. در چنین شرایطی با عنایت به تغییراتی که در ساختار ژنتیکی ویروس رخ می دهد، احتمال این که شاهد خیز مجدد اپیدمی طی چند هفته پیش رو باشیم، زیاد است؛ مگر اینکه سطح ایمنی جامعه آنقدر بالا رود که ابتلای به بیماری رخ ندهد؛ در غیر این صورت بر مبنای قوانین علمی حاضر، بیماری حاصل مواجهه افراد حساس با عامل بیماری زا است. عامل بیماری زا هم از بین نرفته است و در بعضی کشورهای اروپایی، شرق دور و آمریکای جنوبی هنوز پیک هایی از کرونا وجود دارد.
قابلیت گسترش و انتشار بیشتر زیرواریانت BA۲ امیکرون هیچ شواهدی در خصوص حذف اپیدمی کرونا وجود ندارد وی ادامه داد: با عنایت به تغییرات ژنتیکی که رخ داده است و وجود زیر واریانت BA۲ امیکرون که قابلیت گسترش و انتشار بیشتری دارد، افراد حساس جامعه هنوز در خطر هستند و هیچ شواهدی در خصوص این که اپیدمی درحال حذف است، وجود ندارد. اپیدمی زمانی خاموش می شود که گردش ویروس در جامعه محدود شده و اپیدمی را به مرحله حذف برسانیم تا وارد فاز ریشه کنی و در نهایت خاموش شدن آن شویم.
او ضمن اشاره به این که در کشور نظام بیماریابی فعال نداریم، خاطرنشان کرد: بنابراین نمی توان خیلی در مورد موارد مبتلا شدن اظهار نظر کرده و یا آنرا تحلیل کنیم؛ ازاین رو مجبور هستیم محدود به موارد مرگ و میر و یا بستری باشیم و از آنجاییکه تعداد این موارد که گزارش می شود بر پایه موارد تست مثبت است، تغییرات نواساناتی دارد که می تواند این پیام را داشته باشد که وضعیت ما ثابت نیست و آنچه که پیشبینی می شود این است که احیانا شاهد پیک بعدی خواهیم بود.
امیکرون؛ پنجمین واریانت اخطار دهنده کرونا سوری افزود: به دلیل ماهیت خلقت و هوشمندی ویروس نمی توانیم پیشبینی نماییم که موج بعدی کرونا با چه سویه یا زیرواریانتی خواهد بود، ولی آنچه که مسلم است این است که ویروس برای بقای خود مرتبا درحال جهش های جدید است که گاهی این جهش ها آنقدر اهمیت می یابد که بعنوان یک واریانت اخطار دهنده تعریف می شود؛ مانند امیکرون که پنجمین واریانت اخطار دهنده کرونا بود. گاهی اوقات هم واریانت ها تغییر اساسی در ماهیت ویروس ایجاد نمی کنند که وضعیت اپیدمی را کاملا دگرگون کند و فعلاً هنوز آخرین واریانت اخطار دهنده ما امیکرون بوده است.
وی ادامه داد: درمورد زیر واریانت BA۲ هم هنوز نمی دانیم میزان شیوع چقدر است چون ما ارزیابی ژنومیک مبسوطی در کشور انجام نمی دهیم و خیلی نمی توان در این مورد قضاوت قطعی داشت و این درحالی است که داده های در ارتباط با اپیدمی شفاف سازی نشده و در اختیار محققین قرار نمی گیرد. ما خیلی نمیدانیم در کشور چه می گذرد و مجبوریم به استناد آنچه که در دنیا می گذرد و علم اپیدمیولوژی و آنچه که در گذشته دیدیم، قضاوت نماییم که در این شرایط احتمال خطا در قضاوت وجود خواهد داشت.
او تصریح کرد: از طرفی تفسیر تخصصی بر داده ها هم صورت نمی گیرد و عموما با خطا در استنتاج یافته ها مواجه هستیم و این سبب می شود خیلی نتوانیم وضعیت اپیدمی را پیشبینی و تفسیر نماییم. انگار در یک فضای غبارآلود و تاریک درحال حرکت هستیم و این فضای مناسبی برای شرایط اپیدمی که هر لحظه امکان دارد شاهد افزایش آن باشیم، نیست.
دلتاکرون چندان جدی نیست وی درباره شیوع سویه ترکیبی امیکرون و دلتا تحت عنوان دلتاکرون هم بیان نمود: در ابتدا گفتند دلتاکرون یک آلودگی آزمایشگاهی هست و سپس باردیگر بحث آن داغ شد ولی به نظر نمی رسد خیلی مساله جدی باشد و تابحال هم مجامع بین المللی چندان بر این مورد تاکید نکردند و اگر هم جایی مشاهده شده است به شکل پراکنده بوده و چندان تأثیر جدی بر روند اپیدمی نداشته است.
احتمال وقوع موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت این اپیدمیولوژیست درباره زمان احتمالی وقوع موج هفتم بیماری، اظهار نمود: با عنایت به تعطیلات، سفرها، افزایش تماس ها، دید و بازدیدها و... احتمالا وقوع موج هفتم بین دو تا شش هفته طول بکشد و احتمال می دهیم در اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.
او درباره نحوه شکل گیری موج هفتم بیماری در کشور، اظهار داشت: هرکجا که تراکم تماس ها بیشتر بوده است احتمال این که شاهد طغیان بیماری باشیم هم بیشتر است، ولی کانون های اصلی آلودگی مهم هستند. در حال حاضر به نظر می آید تلفیقی از واریانت های (امیکرون و دلتا) در کشور وجود داشته باشد. احیانا چرخش ویروس درون کشور رخ دهد و شانس گسترش موج از نقاط پر تردد و پر تماس بیشتر است. با توجه به جابجایی عظیم جمعیت سال جاری نوروز احتمال دارد که سرعت گسترش موج را بیشتر از شرایط عادی شاهد باشیم.
بازگشایی مدارس با لحاظ تمهیدات باشد وی در مورد بازگشایی مدارس نیز، اظهار داشت: بازگشت به شرایط عادی زندگی و حرکت به این سمت پس از گذشت بیشتر از دو سال از وجود اپیدمی یک لزوم است؛ جامعه نمی تواند تا ابد تعطیل بماند؛ چونکه عوارض ناشی از تعطیل شدن مراکز آموزشی هم وجود دارد. هم اکنون در اغلب کشورهای دنیا بازگشایی ها صورت گرفته است؛ ازاین رو در این که باید به سمت بازگشایی مدارس حرکت می کردیم، شکی نیست چونکه سطح خطر در دانش آموزان هم برخلاف آنکه برخی تلاش در بزرگنمایی آن داشتند، خیلی زیاد نیست؛ ولی بازگشایی مدارس زمانی می تواند تأثیر جدی داشته باشد و سلامت دانش آموزان را هم حفظ کند که با یکسری تمهیدات همراه باشد. یکی از تمهیدات این است که سطح خطر را در مناطق و شهرهای مختلف مرتبا رصد نماییم و متناسب با سطح خطر مداخلات لازم را انجام دهیم.
لزوم مراقبت و بیماریابی فعال در مدارس وی ادامه داد: در وهله دوم نیاز است یک سرواپیدمیولوژی در دانش آموزان صورت گیرد تا ببینیم حالا وضعیت ایمنی آنها چگونه است. امکان دارد برخی جاها هیچ تمهید خاصی نیاز نباشد و در عین حال در نقاط دیگری احتیاج به تشدید مراقبت ها باشد. نکته دیگر وجود نظام مراقبت در مدارس است تا مرتبا وضعیت سلامت دانش آموزان را رصد کند تا بمحض هر تغییری اقدامات لازم صورت گیرد که این اقدامات باید به سرعت انجام شود؛ ازاین رو احتیاج به حضور تیم های واکنش سریع در استان ها داریم که احتمال رخداد هرگونه طغیان در مدارس را شناسایی کرده و به سرعت آنرا تحت کنترل قرار دهند.
شرایط بیماری عادی نیست او با تکیه بر این که بازگشت به شرایط عادی با عادی شدن شرایط یکی نیست، بیان نمود: شرایط اصلا عادی نیست و مراقبت دانش آموزانی که بیماری زمینه ای دارند یا نشانه هایی از بیماری در آنها شناسایی می شود و... هم باید صورت گیرد. تعطیلی تنها کافی نیست و نمی تواند رویکرد مدیریتی خوبی باشد.
او در آخر ضمن اشاره به مهمانی های افطاری، مراسم های ماه رمضان و...، خاطرنشان کرد: هر تجمعی می تواند مقدمه ای برای توسعه اپیدمی باشد؛ نکته مهم این است که رعایت پروتکل ها در تجمعات صورت گیرد و گروههای صدمه پذیر مانند سالمندان و کسانی که بیماری زمینه ای دارند در مراسمات حضور فیزیکی نداشته و از راه فضای مجازی و صدا و سیما مشارکت داشته باشند؛ چونکه احتمال ابتلای شدید گروههای صدمه پذیر بیشتر از سایرین است. از طرفی سطح ایمنی هم به مرور بعد از تزریق واکسن کاسته می شود و با کاهش سطح ایمنی احتمال مبتلا شدن افزایش می یابد. پس لازم است پروتکلهای بهداشتی در برگزاری مراسمات رعایت شود و متولیان مراسم احساس مسئولیت بیشتری کرده و در این عرصه فعال عمل کنند.
منبع:

1401/01/16
10:10:50
5.0 / 5
421
تگهای خبر: آموزش , ایمنی , بهداشت , بیمار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۱
آقای هویج - رژیم غذایی لاغری

Mr.Havij
mrhavij.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آقای هویج محفوظ است

آقای هویج

رژیم غذایی لاغری