محققان دانشگاهی پاسخ دادند؛

تاثیر شاخص توده بدنی بر جوش غرور جوانی

تاثیر شاخص توده بدنی بر جوش غرور جوانی به گزارش آقای هویج آكنــه یا جوش غرور جوانی، ازجمله شــایع­ ترین بیماری­ هــای پوســتی است كه گاهی تــا 95 درصــد جمعیــت جــوان و میانســال را در جمعیت ­هــای مختلــف درگیــر می­ كنــد. محققان ایرانی، در مطالعه خود به رابطه این بیماری با وزن افراد اشاره نموده اند.


به گزارش آقای هویج به نقل از ایسنا، آكنه، شامل ضایعــات پوســتی است كه بیشــتر روی صــورت، گــردن و قسـمت فوقانـی پشـت افراد دیـده می ­شـود. طبق آمارها، شــیوع این بیماری در زنــان بیــن 54 تا 82 درصـد و در مـردان بیـن 18 تا 40 درصد گـزارش شـده اسـت.
آكنـه و افزایش وزن، هر دو ازجمله نشانگرهای بالینی افزایش تولید هورمون آندروژن توسط تخمدان ها و یا غدد آدرنال هستند كه اصطلاحا به «هایپرآندروژنیسـم» معروف است. با عنایت به این موضوع، پژوهشگرانی از دانشگاه علوم پزشكی همدان در مطالعه ای، بـه تعییـن ارتبـاط بین آكنـه و وزن افراد پرداختـه و از شاخص BMI به عنوان شـاخصی معتبـر برای وزن، در جهـت بررسـی آمـاری دقیق­تـر ارتباط فوق، اسـتفاده كرده اند.
این مطالعه به صورت مورد شاهدی انجام شده و در آن، 220 نفر از زنان رجوع كننده به درمانگاه پوست بیمارستان فرشچیان همدان مشاركت داشته اند.
افراد فوق از نظر سن و مسائل اجتماعی اقتصادی با یكدیگر مطابقت داشته و در دو گروه 110 نفری «بیمار» و «شاهد» مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
برای انجام پژوهش، شاخص BMI افراد شركت كننده محاسبه و با یكدیگر مقایسه شد و درعین حال، میزان آكنه در آن ها بر مبنای سیستم نمره ­دهی جهانی شدت آكنه اندازه­ گیری شد. درنهایت هم داده های حاصله به روش های آماری آنالیز و مورد تفسیر واقع شد.
نتایج این پژوهش نشان داده است كه بین دو گروه شركت كننده ازلحاظ وزن و میزان مبتلا شدن به آكنه، تفاوت واضحی وجود دارد و افراد با شاخص BMI بالاتر، بیشتر از سایرین از آكنه رنج می برند.
بنا بر آزمون های آمــاری انجام شده در این تحقیق، بیشـترین میانگیـن BMIهـا در گـروه آكنـه خیلـی شـدید و كمتریـن مقـدار آن هم در گـروه آكنـه ملایـم دیده شد.
دكتر یزدانفر و همكارانش كه اجرای این پژوهش را به عهده داشته اند، با عنایت به ارتبـاط یافـت شـده بیـن آكنـه و BMI یـا شـاخص وزن بــدن بالاتــر می گویند: كاهــش وزن، مبحث مهمی است كه بــه ایــن بیمــاران توصیــه می ­شــود. هــمچنیــن ازآنجاكه آكنــه و وزن بــالا ازجمله معیارهــای هایپرآندروژنیســم هستند، بررســی می گردد و در صــورت لــزوم درمــان ایـن دسـته از بیمـاران هم می تواند در رونـد درمـان آكنـه كمـك مؤثری كند.
به علاوه، محققان فوق انجام مطالعــات آینـده ­نگـر بـرای تعیین رابطـه بیـن آكنـه و سـایر علائم هایپرآندروژنیسـم را در گروه ­هــای ســنی و جنســی مختلــف، به همكاران خود پیشنهاد داده اند.
نتایج این پژوهش، به تازگی به صورت مقاله ای علمی پژوهشی در مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به چاپ رسیده است. 

1396/08/30
14:55:35
5.0 / 5
4427
تگهای خبر: بیمار , پزشك , درمان
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۱
آقای هویج - رژیم غذایی لاغری

Mr.Havij
mrhavij.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آقای هویج محفوظ است

آقای هویج

رژیم غذایی لاغری